۱۳۸۸ مهر ۱۱, شنبه

تقسیم غنایم

سه ماه و نیم از کودتای انتخاباتی می گذرد.عوامل اصلی پروژه کاملا به دخالت خود در به انجام رساندن آن اذعان داشته و از کرده خود کاملا راضی و خشنود هستند.بخشی از سرداران سپاه که عموما ستادنشینان زمان جنگ بودند از اصلی ترین مجریان کودتا بودند. مسلما حمایت عملی و نظری ایشان از کودتا صرف به قدرت رساندن مجدد احمدی نژاد نبوده و مقاصد دیگری مد نظر بوده است. به وفور در گفته های ایشان شنیده ایم که انتخابات و حوادث پس از آن فتنه بوده و ایشان وظیفه بیرون آوردن چشم فتنه را داشته و به زعم ایشان این ماموریت به خوبی انجام و به پایان رسیده است. سران کودتا در یک الگو برداری کامل از جنگ های صدر اسلام مشغول تقسیم دارایی های کشوری هستند که با کودتا ، قدرت سیاسی را در آن به چنگ آورده اند.به واقع ایشان هر آنچه که از امکانات کشور در دوره اول قدرت گیری خود به جای مانده را در این دوره تقسیم خواهند کرد.
اما نکته مهم تعجیل در ماجراست.همگان به یاد داریم که شب 23 خرداد کامران دانشجو با چه عجله و دستپاچگی مشغول خواندن نتایج شمارش آرا بود.او با سرعتی حیرت انگیز آرای شمارش شده را آنهم در بلوک های پنج و ده میلیونی خواند و قبل از طلوع خورشید بیست و سوم پیروزی احمدی نژاد را اعلام کرد.همان روش هم در تقسیم غنایم توسط سرداران کودتا و سرکوب مردم در حال وقوع است.
هنوز مهر احکام وزرا خشک نشده ، دولت چوب حراج خود را به وزارتخانه های پر منفعت کشور زده و مخابرات را به سپاه و بزرگترین معدن مس و روی خاور میانه را به پاداش خدمت ایشان در پروژه کودتا به بسیج سپرد.
در دوره پیشین که احمدی نژاد با هزینه کمتری به قدرت رسیده بود نظامیان با احتیاط بیشتری مناقصات را بصورت محفلی به نفع خود تمام کرده و از درج اخبار و مطبوعاتی شدن آنها تا حد امکان ممانعت بعمل می آوردند اما در این دوره شیوه عمل کاملا تغییر کرده و با مانور های تبلیغاتی به گونه ای انجام میشود که گویی سپاه برای حفظ منافع شهروندان و از سر ناچاری تن به این معامله هشت میلیارد دلاری بدون رقیب داده است.
قبح تقلب و فریبکاری از زمان خواندن آرا در شب 23 خرداد فروریخت و اینک تقسیم غنایم بجا مانده از نبردی پیروزمندانه بعنوان حق ، به سرداران سپاه کودتا تعلق یافته است.
نقش بر آب شدن طرح کودتا با مخالفت مردم و سران جنبش سبز ، عدم مشروعیت سیاسی و مذهبی تیم کودتا و انزوای ایشان ، بی اعتنایی بی سابقه بین المللی به دولت کودتا و عواملی از این دست مشخصا برای ایشان روشن ساخته که دولت نامشروع احمدی نژاد مستعجل بوده و دوام چندانی نخواهد داشت ، لذا این همه عجله در اعلام پیروزی کودتا و تقسیم غنایم خبر از فرصت کوتاه برای بهره گیری از نعمات قدرت دارد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر