۱۳۹۰ مهر ۴, دوشنبه

چگونه سر تیتر خبر شویم؟

محمود احمدی نژاد نیز در ادامه رقابت سایه به سایه خود با علی خامنه ای چند سالی است که در ابتدای مهر ماه و همزمان با آغاز سال تحصیلی اقدام به طرح یک سئوال و عرضه آن مابین دانش آموزان ایرانی می کند. فارغ از اینکه تاکنون پرسش این سئوالات چه نتیجه ای داشته و پاسخ ها تا چه حد توانایی به کارگیری در صحنه واقعی را داشته اند ، سئوال امسال احمدی نژاد حامی نکته جالبی است.

امسال او از دانش آموزان پرسیده که اگر شما رئیس جمهور بودید برای ساختن ایران چه می کردید؟

اینکه مباحث جدی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در محیط های آکادمیک مطرح شده و چالش های موجود درراه رسیدن به این اهداف مد نظر قرار گرفته و در نهایت مدل اجرایی آن با حداقل خطا تقدیم سیستم اجرایی کشور گردد ، مسلما نتایج شگفت آوری را در بردارد اما نازل کردن مسائل مهم و ساده انگاری در مباحث جدی و چرایی این قبیل نامگذاری ها برای من مشخص نیست.اینکه فرد اول و دوم کشور هر سال را به نامی معرفی کرده و این موضوع در همان نقطه شروع به پایان برسد از اساس مضحک و بی معنی است.

اما طرح این سئوال از طرف احمدی نژاد چند نکته را به ذهن متبادر می کند.اول آنکه احمدی نژاد می بایست این سئوال را در سال اول به قدرت رسیدن خود می پرسید چراکه در دوسال پایانی عمر دولت ، عملا می بایست کارهای آغاز شده به پایان رسیده و دولت کارنامه خود را با افتتاح طرح های آغاز شده در دور اول ارائه دهد. لذا پرسش این سئوال در این زمان چندان محلی از اعراب ندارد مگر آنکه دولت قصد کناره گیری نداشته باشد و پاسخ این سئوال را برای دوره های بعدی میخواهد.

نکته جالب دیگر دریافت مشاوره از دانش آموزان است.احمدی نژاد بر طبق آمار رکورد تعویض مدیران و وزیران و مشاورانش را در اختیار دارد.باز هم بنابر اخبار دلیل اصلی اخراج و کنار گذاشتن این افراد مخالفت آنها ولو ضمنی ، به بعضی از تصمیمات شخص احمدی نژاد بوده است.حال تصور کنید فردی با این روحیات قریب به پانزده میلیون دانش آموز را مخاطب سئوال خود قرار داده و از ایشان مشاور می خواهد.رئیس جمهوری که تاب تحمل کمترین مخالفت را آنهم در داخل تیم خود ندارد چطور می تواند انواع نقدها را آنهم در عرصه یک کشور بپذیرد.

از دیگر سو شناخت روحیات خامنه ای تنها یک نکته را به وضوح نشان می دهد و آن اینکه او هیچ وجه نمی توانند و نمی خواهند بحثی را در این سطح عرضه کرده و به نتیجه برسند.چراکه اولین نکته در شروع بحث و جدل ،پذیرش طرف مقابل است ، اما کیست که نداند خامنه ای در جایگاهی نشسته که ظاهرا دست کسی به او نخواهد رسید ، فلذا بحث با کسی که امکان روبرو شدن با وی نیست از اساس نشدنی است.

پس می توان گفت نامگذاری و طرح سئوال مهر چندان جنبه عملی نداشته و صرفا برد تبلیغاتی دارد که به نظر این ژست تبلیغاتی نیز با روی کار آمدن احمدی نژاد از دست خامنه ای گرفته شده است. این قبیل اقدامات شاید تا چند سال گذشته می توانست برای چند روزی خامنه ای را به تیتر اخبار آورده و با مانورهای سبک و چندش آور تلویزیون ضرغامی ، ضرب سایر اخبار را بگیرد ، اما حنای این حرکات رنگ خود را از دست داده است و برای آمدن به سر خط اخبار می بایست فکر دیگری کرد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر