۱۳۸۹ اسفند ۲۶, پنجشنبه

امپراتور ژاپن- رهبر ایران

درپی زلزله و سونامی و انفجار هسته ای در ژاپن ، اپراتوری این کشور که ظاهرا در بین مردم از احترامی خاصی نیز برخوردار است طی پیامی از مردم ژاپن خواسته تا امید خود را ازدست ندهند چراکه به اعتقاد او قلب مردم جهان با ژاپن است.
نکته جالبی که در این سخنان است نگاه ملی و در عین حال روابط کاملا دوستانه با کل جهان و عینیت بخشی آن در سخنان این مقام تشریفاتی در ژاپن است.او به مردمش امید میدهد و این امید را ناشی از همراهی احساس همه جهانیان نسبت به وضعیت کشور متبوعش میداند.نگاهی کاملا رومانتیک به روابط انسانی و بهره گیری به موقع آن در مواقع حساس و بحرانی.او ترجمان دقیقی از بنی آدم اعضای یکدیگر را ارائه کرده و از آن برای همراه کردن مردم بحران زده برای زندگی دوباره بهره برده است.او با این جملات نه تنها مردم کشورش را زیر چتر واحدی متمرکزو متحد کرد ، که به آنها ارزش و اعتبار کشورشان را نیز نزد افکار عمومی جهان یادآوری نمود و از همراهی همه جهانیان با ایشان خبر داد.
این واکنش و حرکت درست که ناشی از منش انسانی امپراتور با پشوانه سالیان طولانی فرهنگ غنی این کشورکه مبتنی بر احترام و ادب است را مقایسه کنید با سخنان حاکمان در ایران . ازسویی مردم را خس و خشاک ، وابسته خارجی و وطن فروش ، میکروب ، بزغاله و گوساله ، فریب خورده ، بی بصیرت و ساده لوح خوانده و از سویی همه دنیا را دشمن شمرده و قطعنامه های مجامع بین المللی را به کاغذ پاره شباهت میدهند.این نوع واکنش از سویی مردم را هیچ می انگارد و از سویی در تقابل با نوع ژاپنی آن دنیا را دشمن می شمرد و از هر گونه رابطه  پرهیز دارد.
براستی اگر واکنشی پدرانه نظیر آنچه امپراتور در ژاپن انجام داد در ایران پس از انتخابات انجام شده بود ، نیروی آزاد شده پس از انتحابات بجای درگیری به سمت آبادانی کشور هدایت می شد آیا رویای ایجاد ژاپن دوم در ایران دور از دسترس بود؟ پتانسیل ناشی ازحضور میلیونها زن و مرد با آمال و آرزوهای متفاوت زیر چتر انتخابات آیا نمی توانست موتورمحرک پیشرفت انفجاری کشور شود؟
مطمئنا ژاپن از این بحران عبور کرده و مردم این کشور کوله باری از تجربه را از پس آن تقدیم مردم جهان خواهند کرد چراکه آنان تجربه تبدیل کردن کشورشان را به دومین اقتصادجهان بعد از بمباران هسته ای را داشته اند اما حسرت ما می ماند از نداشتن پدری که بجای جمع کردن خانواده و بهره گیری از همه توان ایشان ، خود به یک طرف دعوا رفته و مشروعیت نداشته اش را در این دعوا جستجو می کند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر